start: / Rozwiązania / Zarządzenie i Monitorowanie / WHATSUP GOLD - monitorowanie zasobów

WHATSUP GOLD - monitorowanie zasobów

Nowoczesne systemy informatyczne stają się podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa, od dostępności usług dostarczanych przez system informatyczny zależy często możlwość realizacji podstawowych zadań firmy. Kontrola stanu, kondycji  i dostępności usług systemu oraz składajacych się na nie elementów sprzętowych i programowych staje się jednym z najpoważniejszych zadań departamentów IT.

 

Jednym z najbardziej znanych i szeroko użytkowanych do tego celu narzedzi jest rozwiązanie WhatsUp firmy Ipswitch.

Głowne cechy WhatsUp:

- monitorowanie stanu urządzeń i oprogramowania za pomocą szerokiego zakresu próbników w oparciu o SNMP, WMI, protokoły sieciowe, agentów aplikacji, własne skrypty użytkownika

- możliwośćustalenia wartości ostrzegawczych dla elementów systemu takich jak np. obciązenie procesora, zajętości dysku, pamięci operacyjnej i wielu innych

- możliwość tworzenia akcji sprawdzajacych działanie usługi taki jak np. przesłanie maila z weryfikacją dostarczenie, przesłanie pliku z weryfikacją odebrania, zbadanie dostępności i poprawności elementów na witrynie WWW

- możliwość tworzenia automatycznych akcji naprawczych na wypadek wystapienia określonych zdarzeń np. restart usług, urządzenia, wykonanie skryptu etc

- powiadamianie za pomocą maila, SMS, sygnałów dźwiękowych zwracających uwagę dyżurnego personelu technicznego

- logowanie zdarzeń oraz wyników pomiarów do bazy danych z możliwością obserwacji i raportowania trendów

- możliwość stworzenia graficznej mapy z kilkupoziomową graficzną prezentacją systemu z oznaczeniem kolorami stanu urządzeń i usług

- możliwość tworzenia zależności np. w celu limitowania zwielokrotnionych alarmów.

- możliwość kontroli działania specyficznych zdarzeń w krytycznych dla biznesu aplikacjach wytworzonych na indywidualne zamówienie

- stosunkowo niewielkie wymagania systemowe, intuicyjny interfejs, zestaw prekonfigurowanych raportów

Nasza firma oferuje również sprzetowe bramki SMS wraz z oprogramowaniem działające niezalenie od nadzorowanego przez Whatsup systemu dzięki czemu powiadomienie o awarii trafi do własciwego personelu niezależnie od skali i zakresu awarii tego systemu.

Rozwiązania


Skontaktuj się z nami

PN standard
P.Nazarewski, M.Raszkowski sp. j.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Email: office@pns.com.pl
Tel.: (+4822) 20 72 215
Fax: (+4822) 20 72 869
 

© 2010 PN standard Wszystkie prawa zastrzeżone tworzenie stron www: Visualteam