start: / Wdrożenia / Wsparcie w procesie wdrożenia certyfikacji AEO

Wsparcie w procesie wdrożenia certyfikacji AEO

Certyfikacja AEO - Authorised Economic Operator (Upoważniony Przedsiębiorca)  to instytucja prawa celnego Unii Europejskiej funkcjonująca od dnia 1 stycznia 2008 roku,stanowiąca element strategii uproszczenia unijnego ustawodawstwa celnego, mająca na celu wprowadzenie w obrocie towarowym z krajami Trzecimi ułatwień dla przedsiębiorców, którzy spełniając określone wymogi i kryteria zabezpieczają międzynarodowe sieci dostaw towarów, zadaniem której jest ochrona przed ryzykiem ataków terrorystycznych oraz innymi zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa obywateli.

Więcej informacji: Ministerstwo Finansów

W ramach wsparcia procesu certyfikacji AEO dla naszego klienta (firma wieloodziałowa):

  • sporządziliśmy kompletną dookumentację fizyczną i logiczną systemu informatycznego
  • stworzyliśmy i wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego
  • stworzyliśmy i wdrożyliśmy  Politykę Ochrony Danych Osobowych
  • dostosowaliśmy obecny system infromatyczny do spełnienia wymogów certyfikacji AEO
  • udzieliliśmy wsparcia przy tworzeniu dokumentacji wymaganej przy procesie certyfikacji
  • aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach z audytorami w zakresie zagadnień teleinformatycznych

Klient z sukcesem przeszedł certyfikacje i otrzymał status AEO.

Wdrożenia


Skontaktuj się z nami

PN standard
P.Nazarewski, M.Raszkowski sp. j.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Email: office@pns.com.pl
Tel.: (+4822) 20 72 215
Fax: (+4822) 20 72 869
 

© 2010 PN standard Wszystkie prawa zastrzeżone tworzenie stron www: Visualteam