start: / Wdrożenia / Migracja Exchange 2003 do Exchange 2013

Migracja Exchange 2003 do Exchange 2013

Dla naszego klienta wykonaliśmy operacje migracji systemu poczty elektronicznej i pracy grupowej z dotychczasowej platformy Microsoft Exchange 2003 do najnowszej wersji platformy Microsoft Exchange 2013

W ramach realizacji projektu wykonaliśmy:

 • dokumentacje konfiguracji  dotychczasowego systemu
 • analizę wymagań i projekt migracji uwzględniający utrzymanie systemu w ciągłej sprawności w trakcie migracji
 • dostarczenie licencji oprogramowania Microsoft Exchange 2013 oraz Microsoft Windows 2012 (licencje serwerowe i klienckie)
 • konfiguracje kompletnego środowiska tymczasowego
 • migrację przejściową do Microsoft Exchange 2010 ze względu na brak ścieżki bezpośredniej migracji z Exchange 2003 do 2013 z zachowaniem ciągłości pracy
 • migrację klientów do rozwiązania autokonfiguracji
 • migrację docelową do Microsoft Exchange 2013 z podziałem na role CAS (Client Access Server) i MBX (mailbox)
 • konfigurację i zabezpieczenie wszystkich usług serwera Exchange 2013
 • dokumentacje powykonawczą zmodernizowanego systemu poczty elektronicznej i pracy grupowej
   

Wdrożenia


Skontaktuj się z nami

PN standard
P.Nazarewski, M.Raszkowski sp. j.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Email: office@pns.com.pl
Tel.: (+4822) 20 72 215
Fax: (+4822) 20 72 869
 

© 2010 PN standard Wszystkie prawa zastrzeżone tworzenie stron www: Visualteam