start: / Usługi / Serwis i wsparcie systemów informatycznych

Serwis i wsparcie systemów informatycznych

Zapewniamy kompleksowe usługi serwisu i wsparcia systemów informatycznych w zakresie:

 • Bieżące wsparcie użytkowników (helpdesk w oparciu o ITIL i zgodnie z normą ISO 20000)
 • Obsługa incydentów, problemów i zmian w systemach klientów
 • Dostępność serwisu do 365x24x7
 • Możliwość zgłaszania awarii i zleceń za pomocą dedykowanej klientowi strony WWW, poprzez e-mail, telefonicznie, faksem, poprzez systemy automatycznego nadzoru stanu systemu
 • Naprawy zdalne i onsite na obszarze całego kraju
 • Gwarantowany czas reakcji
 • Gwarantowany czas naprawy lub uruchomienia rozwiązania zastępczego
 • Rozwiązania zastępcze (sprzęt, systemy etc)
 • Zuatomatyzowany nadzór nad sprawnościa systemu i monitorowanie dostępności usług.
 • Działania prewencyjne, podejście proaktywne, wyprzedzanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom w działaniu systemu IT (wykorzystanie systemów predykcyjnych w urządzeniach, obserwacja i raportowanie trendów, szczegółowe kontrole okresowe onsite, progi bezpieczenstwa etc)
 • Zarządzanie systemem (czynnosci administracyjne w systemach operacyjnych, aplikacjach, bazach danych)
 • Zapewnienie wysokiej dostępności systemu IT w tym zapewnienie działań typu Disaster Recovery
 • Naprawy sprzętu (pośredniczenie w naprawach gwarancyjnych i zapewnienie napraw pogwarancyjnych)
 • Modernizacje, rewitalizacje, efektywne wykorzystanie starzejącego się sprzętu
 • Zgodna z przepisami ekologicznymi utylizacja zużytego sprzętu komputerowego
 • Trwałe usuwanie danych z likwidowanego sprzętu (programowe. magnetyczne i  fizyczne)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem (w tym zgodnie z norma ISO 27001)
 • Wspieranie utrzymania polityk korporacyjnych w zakresie standaryzacji, zabezpieczeń, raportowania
 • Wsparcie rozwoju (w tym wsparcie budżetowania)
 • Wsparcie kontaktow z firmami trzecimi (nadzorowanie wdrożeń, opiniowanie ofert, przygotowywanie specyfikacji zamowień, organizacja konkursów ofert, analiza dostepnych na rynku rozwiązań, weryfikacja poprawności wdrożenia, pośredniczenie w kontaktach z serwisem, rozwiązywanie kwestii spornych, utrzymywanie dokumentacji i kontrola dostępu)
 • Doświadczenie we współpracy z centralnymi departamentami IT zlokalizowanymi za granicą (m.in. Niemcy, Francja, USA, Wlk. Brytania, Holandia)
 • Wsparcie migracji pomiędzy lokalizacjami/siedzibami z minimalizacją wpływu na bieżąca działalność biznesową
 • Wsparcie łączenia/podziału/rebrandingu firm od strony zagadnień IT
 • Modernizacje serwerowni (w tym porządkowanie)
 • Dokumentacja systemów (okablowania, sprzetu, oprogramowania, konfiguracji, usług, funkcji)
 • Opracowywanie wariantowych projektów rozwojowych
 • Audyty Licencyjne
 • Audyty Bezpieczenstwa

Usługi


Skontaktuj się z nami

PN standard
P.Nazarewski, M.Raszkowski sp. j.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Email: office@pns.com.pl
Tel.: (+4822) 20 72 215
Fax: (+4822) 20 72 869
 

© 2010 PN standard Wszystkie prawa zastrzeżone tworzenie stron www: Visualteam