start: / Usługi

Usługi

Serwis i wsparcie systemów informatycznych
2012-06-04
Oferujemy kompleksowe usługi serwisu i wsparcia systemów informatycznych, ze szczególnym naciskiem na dostępność, stabilność i bezpieczeństwo. Działamy zgodnie według ustalonych procedur zgodnie z normami i najlepszymi praktykami w zakresie wsparcia informatycznego.
Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii
2010-06-11
Oferujemy wdrażanie szerokiego zakresu nowoczesnych technologii teleinformatycznych wspierających pracę przedsiębiorstw.
Wsparcie przy budowie nowoczesnych serwerowni
2010-06-11
Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i budowie bezpiecznych, nowoczesnych serwerowni. Możemy zaoferować przygotowanie projektu, pomoc w wyborze wykonawcy poszczególnych specjalistycznych systemów, nadzór nad wykonaniem zgodny z projektem, odbiór techniczny, dostarczyć elementy specjalistyczne, zorganizować i przeprowadzić bezpieczną i sprawną migrację pomiędzy dotychczasową a nową lokalizacją serwerowni.
Łącza internetowe i telekomunikacyjne
2010-05-14
Oferujemy usługi w zakresie wsparcia naszych klientów w pozyskaniu łącz telekomunikacyjnych i internetowych
Sieci lokalne
2010-05-14
Posiadamy doświadczenie w zakresie projektowania, budowy, modernizacji oraz konserwacji i dokumentacji lokalnych sieci komputerowych w pojedyńczych biurach, budynkach wielokondygancyjnych. obiektach produkcyjnych i magazynowych (w tym wysokiego składowania) oraz w połączeniach sieciowych międzybudynkowych/kampusowych.
Dokumentacja, Bezpieczeństwo, Projekty
2012-06-04
Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania, wdrażania i nadzorowania polityki bezpieczeństwa, planu ciągłości działania, planu awaryjnego oraz tworzenia i nadzorowania bazy komponentów i konfiguracji, dokumentacji funkcjonalnej systemu jak również monitorowania i audytu zdarzeń w systemie informatycznym. Zapewniamy również prowadzenie i nadzór na projektami IT.

Usługi

Sieci i dostęp do Internetu

Skontaktuj się z nami

PN standard
P.Nazarewski, M.Raszkowski sp. j.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Email: office@pns.com.pl
Tel.: (+4822) 20 72 215
Fax: (+4822) 20 72 869
 

© 2010 PN standard Wszystkie prawa zastrzeżone tworzenie stron www: Visualteam