start: / Rozwiązania

Rozwiązania

IBM DOMINO / IBM NOTES
2017-06-28
PN standard zajmuje się wdrażaniem oraz administracją systemami poczty elektronicznej i pracy grupowej IBM Domino/Notes od 1996 roku.
MICROSOFT EXCHANGE
2017-06-28
Nasza firma jako certyfikowany partner firmy Microsoft zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem oraz administracją systemami poczty elektronicznej i pracy grupowej Microsoft Exchange.
MICROSOFT OFFICE 365
2017-06-28
Dla klientów którzy nie wymagają wdrożenia systemów poczty elektronicznej i pracy grupowej w modelu on-premise lecz preferują zalety rozwiązań typu cloud realizujemy wdrożenia oraz administracje rozwiązań na platformie Microsoft Office 365.
Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
2011-07-07
PN standard pomaga organizacjom w osiągnięciu założonego stopnia ochrony, zapewniając przy tym zgodność z wymaganiami przepisów krajowych dot. ochrony informacji m. in. o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, a także gwarantując spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji, niezbędnych dla uzyskania różnego rodzaju świadectw i certyfikatów jak ISO/IEC 27001:2005, AEO i innych
Wdrożenie Polityki Ochrony Danych Osobowych
2010-06-14
Oferujemy opracowanie i wdrożenie Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIODO.
WHATSUP GOLD - monitorowanie zasobów
2010-06-11
Nowoczesne systemy informatyczne stają się podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa, od dostępności usług dostarczanych przez system informatyczny zależy często możliwość realizacji podstawowych zadań firmy. Kontrola stanu, kondycji i dostępności usług systemu oraz składających się na nie elementów sprzętowych i programowych staje się jednym z najpoważniejszych zadań departamentów IT. Jednym z najbardziej znanych i szeroko użytkowanych do tego celu narzędzi jest rozwiązanie WhatsUp firmy Ipswitch.
SPLUNK - zbieranie i korelacja logów
2017-06-28
Naszym klientom proponujemy wdrożenie rozwiązania Splunk - światowego liderem w zakresie gromadzenia oraz analizy i korelacji logów systemowych.
LANSWEEPER - inwentaryzacja IT
2017-06-28
Aplikację LANsweeper użytkuje większości naszych klientów do bieżącej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Niezależnie od wielkości przedsiebiorstwa możliwość bieżącego zautomatyzowanego inwentaryzowania komponentów systemu teleinformatycznego wraz ze śledzeniem zmian zachodzących w ich konfiguracji jest bezcenna.
TENABLE NESSUS - skanowanie podatności
2017-06-30
TENABLE NESSUS PROFESSIONAL to najpopularniejszy skaner wykrywający podatność poszczególnych elementów systemu na znane wektory ataku i wskazujący sposoby zabezpieczenia (poprawki).
FIREWALL ANALYZER - logowanie i analiza zdarzeń
2010-06-11
Naszym klientom polecamy rozwiązanie Firewall Analyzer firmy ManageEngine. Rozwiązanie to przyjmuje zdarzenia przekierowane z urządzenia zabezpieczającego/dostępowego, agreguje, i porządkuje umożliwiając sprawną analizę wszystkich aspektów działania uradzeń, wymaganą archiwizacje zdarzeń zgodną z wymogami norm bezpieczeństwa takich jak ISO 27000, oraz generowanie raportów.
CISCO - bezpieczny zdalny dostęp
2010-06-11
Zdalny dostęp do systemu, rosnące oczekiwania użytkowników w zakresie pracy mobilnej, powodują konieczność dostarczenia rozwiązań umożliwiających realizacje tych zadań w sposób bezpieczny, maksymalnie łatwy a przede wszystkim dostępny na wielu platformach i w wielu lokalizacjach.
RSA - autoryzacja dostępu za pomoca tokenów
2010-06-11
Zdalny dostęp do zasobów firmy poza zabezpieczeniem samej transmisji danych poprzez zastosowanie technologii szyfrowania transmisji danych z zastosowaniem tuneli VPN (IPSEC lub SSL) wymaga również silnej autoryzacji użytkowników. Proste zabezpieczenie w postaci nazwy użytkownika i hasła mogą być nie wystarczające. Użytkownicy często używają tych samych zestawów nazwy użytkownika i hasła do wielu usług, często do publicznych serwisów WWW i innych usług które narażają te dane na skompromitowanie. Istnieje również wiele technologii ataków (słownikowe, brute-force, etc) które wymierzone są w tego typu podstawowe zabezpieczenia autoryzacji. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie systemu haseł jednorazowych takich jak rozwiązanie SecureID firmy RSA.
VMWARE
2017-06-28
Realizujemy kompleksowe wdrożenia systemów wirtualizacyjnych na platformie VMware , migracje do nowych wersji oprogramowania i nowych platform sprzętowych, wdrażanie rozwiązań wysokiej dostępności oraz migracje pomiędzy różnymi platformami wirtualizacyjnymi.

Rozwiązania

Poczta Elektroniczna i Praca Grupowa
Polityka Bezpieczeństwa i Zgodność
Zarządzenie i Monitorowanie
Zdalny Dostęp do Zasobów
Autoryzacja Dostępu
Wirtualizacja

Skontaktuj się z nami

PN standard
P.Nazarewski, M.Raszkowski sp. j.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Email: office@pns.com.pl
Tel.: (+4822) 20 72 215
Fax: (+4822) 20 72 869
 

© 2010 PN standard Wszystkie prawa zastrzeżone tworzenie stron www: Visualteam