start: / Wdrożenia

Wdrożenia

Dostarczenie i wdrożenie SAN/STORAGE/BACKUP
2016-05-05
Na zlecenie naszego klienta dostarczyliśmy i wdrożyliśmy sieć SAN oraz system pamięci masowej i kopii zapasowych oparty na rozwiązaniach Dell (N4032, MD3860i, TL2000), Veritas (BE v-Ray) oraz Intel
Wdrożenie Sophos WebProtection na platformie SG230
2014-12-23
Po przeanalizowaniu zapotrzebowania systemu klienta w zakresie wydajności i pojemności dla rozwiązania Web Protection, zaproponowaliśmy, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie oparte na platformie sprzętowej Sophos SG230.
Przeprowadzenie kompleksowego audytu systemu IT
2014-12-23
Przeprowadzenie kompleksowego audytu informatycznego organizacji obejmującego m.in. analizę stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz bezpieczeństwem informacji, w tym z uwzględnieniem wymagań ustawy o ochronie danych osobowych. Na podstawie przeprowadzonego audytu, wskazanie obszarów wymagających doskonalenia, możliwych zagrożeń dla funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz opracowanie krótko i długoterminowej wizji jego rozwoju.
Zwiększenie wydajności Microsoft SQL
2014-12-22
Zadanie otrzymane od klienta polegało na zbadaniu wąskich gardeł istniejącego systemu oraz opracowanie i dostarczenie rozwiązań które pozwoliłyby na znaczącą poprawę wydajności systemu w szczególności w zakresie przetwarzania zadań na platformie Microsoft SQL.
Aktualizacja 16 serwerów do Microsoft Windows 2012
2014-12-22
Wykonaliśmy operacje aktualizacji systemów operacyjnych 16 serwerów z dotychczasowej platformy Microsoft Windows 2008 R2/Windows 2012 do najnowszej wersji Microsoft Windows 2012 R2 Server, weryfikację działania oraz rekonfigurację usług do pracy w nowym środowisku systemowym (m.in. AD, DC, CA, DFS, IIS, WSUS, MS SQL, IBM Domino, IBM Sametime, IBM Traveler, Ipswitch Whastup, ESET RA, LANsweeper)
Migracja Exchange 2003 do Exchange 2013
2014-02-19
Migracja systemu poczty elektronicznej i pracy grupowej z dotychczasowej platformy Microsoft Exchange 2003 do najnowszej wersji platformy Microsoft Exchange 2013
Aktualizacja VMware vSphere 3.5 do 5.5
2014-02-19
Aktualizacja systemu wirtualizacji VMware vSphere Enterprise z wersji 3.5 do wersji 5.5 w środowisku klastra trzech serwerów wirtualizacyjnych i pamięci masowej SAN
Wdrożenie Dell VRTX
2014-02-19
Dostarczenie i wdrożenie komletnego systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu Dell VRTX.
Aktualizacja z systemu Windows 2003 SBS
2014-02-19
Oferta aktualizacji systemu dla firm posiadajacych bardzo popularny serwer Windows 2003 Small Bussiness Server oparta na rozwiazaniach Microsoft 2012 Essentials Server zintegrowanych z usługami Microsoft Office 365. Przedstawiamy informacje które mogą pomóc w podjęciu decyzji o aktualizacji dotychczasowego systemu i zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy Państwa przedisębiorstwa.
Wdrożenie rozwiązań Dell Blade Storage
2013-11-13
Dostarczenie i wdrożenie rozwiązań Dell Blade i Storage, Microsoft Windows Server oraz Oracle. Konfiguracja klastra VMware oraz migracja maszyn wirtualnych oraz zasobów pamięci masowej.
Aktualizacja VMware vSphere 5.1 do 5.5
2013-11-13
Wykonaliśmy aktualizacja środowiska wirtualizacyjnego VMware vSphere z wersji 5.1 do wersji 5.5
Aktualizacja IBM Domino/Notes 8.5.3 do 9.0
2013-11-13
Wykonaliśmy aktualizację systemu poczty i pracy grupowej IBM Domino/Notes z wersji 8.5.3 do wersji 9.0
Aktualizacja Microsoft SQL 2005 do 2012
2013-11-13
Wykonanie aktualizacji Microsoft SQL 2005 do Microsoft SQL 2012 oraz podniesienia systemu operacyjnego serwera z Windows 2008 R2 do Windows 2012.
Dokumentacja i modernizacja szkieletu sieci LAN
2013-09-03
W celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa wykonaliśmy dokumentacje i modernizacje szkieletu sieci LAN w budynkach na terenie siedziby naszego klienta. Wdrożenie obejmowało rozwiązania VLAN oraz kompleksową strukturę adresacji IP.
Wsparcie w procesie wdrożenia certyfikacji AEO
2013-09-03
Wsparcie w procesie wdrożenia certyfikacji AEO - Authorised Economic Operator (Upoważniony Przedsiębiorca) w zakresie dokumentacji systemu informatycznego, stworzenia i wdrożenia polityki bezpieczeństwa i ochrony, aktywnego wsparcia procesu certyfikacji.
Migracja systemu informatycznego do Windows 2012
2013-09-03
Wykonaliśmy modernizację infrastruktury sieciowej do poziomu Microsoft Windows 2012
Reorganizacja okablowania w punktach dystrybucyjny
2013-09-03
Zrealizowaliśmy zlecenie polegające na reorganizacji szaf krosowych w czterech budynkach o łącznej pojemności 720 punktów sieciowych.
Migracja rozbudowanego Datacenter
2012-12-27
Wykonaliśmy migrację rozbudowanego Datacenter klienta między dwoma miastami w 48h oknie serwisowym. Usługa obejmowała planowanie, zabezpieczenie, wykonanie migracji oraz testy powykonawcze systemu.
Wdrożenie Office 365 dla ponad 300 użytkowników
2012-12-27
Wykonaliśmy wdrożenie rozwiązania poczty elektronicznej w oparciu o usługi Microsoft Office 365 dla ponad 300 użytkowników. Usługi obejmowały analizę, projekt, integracje z AD oraz wdrożenie z migracją danych.
Migracja do platformy Windows 7 / Office 2010
2012-12-27
Wykonaliśmy migrację 60 komputerów z platformy Windows XP Professional / Office 2003 Professional do platformy Windows 7 Professional / Office 2010 Professional Plus.
Integracja systemów IT dwóch przedsiębiorstw
2012-03-21
W zwiazku z połączeniem się dwóch przedsiębiorstw konieczne było opracowanie projektu oraz przeprowadzenie integracji ich systemów informatycznych.W ramach tego projektu wykonalismy analizę obydwu systemów informatycznych wraz z kompletną inwentaryzacją zasobów i usług, przygotowaliśmy projekt wraz z harmonogramem prac, wykonalismy kompleksowe prace integracyjne, dostarczylismy dokumentacje powykonawczą oraz wykonaliśmy audyt dla zapewnienia zgodności z politykami i standardami korporacyjnymi jakie stosują połączone przedsiębiorstwa.
Wdrożenie wirtualizacji VMWare/IBM Blade
2012-03-21
Wdrożenie środowiska wirtualnego VMware Essentials z zastosowaniem Windows 2008 R2 Enterprise Edition i Datacenter Edition na platformie IBM Blade w celu zapewnienia wysokiej dostępności i wydajności systemu przy optymalnym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury sprzętowej. W ramach projektu wykonano również migrację wybranych serwerów fizycznych do środowiska wirtualnego (P2V) oraz uruchomiono zestaw nowych serwerów usługowych.
Wdrożenie silnej autoryzacji RSA
2012-03-21
Projekt obejmował wdrożenie rozwiązań RSA Security dla zapewnianie silnej autoryzacji połączeń VPN w strukturze client-site.W ramach projektu dostarczyliśmy licencje oprogramowania RSA Authentiction Manager i tokeny RSA generujące hasła jednorazowe oraz zainstalowaliśmy i wdrożylismy całe rozwiązanie.
Budowa infrastruktury sieci WAN/VPN
2012-03-21
Projekt obejmował wybór operatora który zapewni usługi dostępu do sieci Internet o ustandaryzowanych parametach jakościowych wraz z gwarancją SLA we wszystkich lokalizacjach, nadzór nad instalacją przyłączy operatora, zaprojektowanie i wdrożenie struktury WAN z zastosowaniem urządzeń Cisco ASA 5505 i 5510, skonfigurowanie połączęń VPN site-site i client-site, wdrożenie rozwiązań do monitorowania stanu sieci oraz raportowania zdarzeń bezpieczeństwa i statystyk użycia.
Migracja serwerów Windows 2003/2008R2
2012-03-21
Projekt obejmował wymianę dotychczasowych serwerów HP z systemem Windows 2003 Server na nowe serwery HP na platformie Windows 2008 R2 Server wraz z migracją i standaryzacją struktury danych i uprawnień. W ramach projektu wdrożono również replikację danych z zastosowaniem DFS. W ramach projektu dostarczyliśmy serwery HP, urządzenia sieciowe Cisco oraz licencje Microsoft.
Budowa kolokowanego CSI
2012-03-21
Budowa kolokowanego Centrum Systemu Informatycznego. Projekt obejmował wybór operatora kolokacji zapewaniającego najlepsze warunki w zakresie bezpieczeństwa i dostępności systemu, dostarczenie, skonfigurowanie i wdrożenie zespołu serwerów (DELL), macierzy (INFORTREND) oraz sieciowych urzadzeń dostępowych i zabezpieczejących (CISCO, ASTARO), jak również budzetowanie oraz przygotowanie dokumentacji przed i powykonawczej systemu. System został wdrożony i uruchomiony w załozonych terminach i wypełnia zalożenia w zakresie bezpieczeńśtwa, pojemności i dostępności.
Wdrożenie poczty elektronicznej Microsoft Exchange
2012-03-21
Wdrożenie systemu poczty elektronicznej w oparciu o serwer Microsoft Exchange dla 80 klientami. Wykonanie instalacji i konfiguracji serwera oraz stacji klienckich z oprogramowaniem Microsoft Outlook. Migracja wiadomości pocztowych z dotychczasowego systemu. Wdrożenie Outlook Web Access.
Platforma baz danych Microsoft SQL 2008 R2
2012-03-21
Projekt obejmował dostarczenie sprzętu i licencji oprogramowania oraz wdrożenie platformy baz danych Microsoft SQL 2008 R2 dla aplikacji biznesowych. W ramach projektu wykonano również migrację danych oraz wdrożono rozwiązania archiwizacji danych.
Migracja poczty elektronicznej Lotus/Exchange
2012-03-21
Migracja poczty elektronicznej z platformy IBM Lotus Domino do Hosted Microsoft Exchange. Instalacja i konfiguracja oprogramowania klienckiego Outlook 2010 na stacjach roboczych, migracja danych ze skrzynek IBM Lotus Domino do skrzynek Microsoft Outlook. Dokumentacja.
Wdrożenie usług katalogowych i infrastruktury PKI
2012-03-21
Wdrożenie usług katalogowych domeny Active Directory na platformie Windows 2008 R2 Server. W ramach prac stworzono i wdrożono katalog użytkowników, strukturę praw dostępu, wykonano migrację stacji roboczych oraz skonfigurowano i uruchomiono usługi certyfikatów. Wdrożenie obejmowało również zapewnienie redundancji oraz backupu rozwiązania.
Budowa wirtualnej farmy serwerów terminalowych
2012-03-21
Dostarczenie niezbędnych licencji oraz instalacja i wdrożenie farmy serwerów terminalowych opartych na Windows 2008 R2 Remote Desktop Services z zastosowaniem funkcjonalności Connection Broker i Remote Apps. Farma serwerów pracuje w środowisku zwirtualizowanym na platformie VMware Essentials. System jest przewidziany do obsługi do 120 zdalnych użytkowników aplikacji biznesowych.
Uruchomienie serwerów w oddziałach terenowych.
2012-03-21
Dostarczenie, instalacja i wdrożenie serwerów w oddziałach terenowych na platformie Windows 2008 R2. W ramach projektu dostarczono prekonfigurowane serwery dla oddziałów terenowych na platformie Windows 2008 R2 Server Standard wraz z licencjami serwer/klient oraz zintegrowano usługi Active Directory i wdrożono usługi replikacji plików w oparciu o DFS. Projekt obejmował 8 oddziałów terenowych.
Wdrożenie platformy wirtualizacyjnej VMware
2012-03-21
Wdrożenie platformy wirtualizacyjnej z zastosowaniem serwerów DELL R710, licencji Windows 2008 R2 Datacenter Server oraz środowiska wirtualizacyjnego VMware Essentials Plus. W ramach projektu dostarczono sprzet, licencje oraz zainstalowano i wdrożono platformę wirtualizacyjną, wraz z funkcjami wysokiej dostępności i automatycznego backupu danych.
Wdrożenie intranetu firmowego
2012-03-21
Wdrozenie intranetu firmowego na platformie Sharepoint Foundation 2010 z zastosowaniem Windows 2008 R2 i SQL 2008 R2. Instalacja, konfiguracja, wdrożenie schematu uprawnień, administracja.
Wdrożenie rozwiązań zapasowych dla sieci WAN/VPN
2012-03-21
Celem projektu było zapewnienie rozwiązań zapasowych dla podstawowej infrastruktury WAN/VPN z uwzglednieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji oraz budżetu. W ramach projektu zweryfikowaliśmy,dostarczyliśmy oraz wdrożyliśmy rozwiązania dla oddziałów terenowych zapewniajace automatyczne zastąpienie podstawowego połączenia WAN/VPN przez kanały zapasowe z zastowaniem technologii ADSL i 3G/HSPA/LTE. Rozwiązanie zapewniło w praktyce ograniczenie strat wynikających z przestojów spowodowanych awarią łączności przy akceptowalnych kosztach wdrożenia i utrzymania rozwiązania.

Wdrożenia


Skontaktuj się z nami

PN standard
P.Nazarewski, M.Raszkowski sp. j.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Email: office@pns.com.pl
Tel.: (+4822) 20 72 215
Fax: (+4822) 20 72 869
 

© 2010 PN standard Wszystkie prawa zastrzeżone tworzenie stron www: Visualteam