PNStandard pns.com.pl/ Strona PNStandard

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie adresu rejestrowego spółki http://pns.com.pl/aktualnosc-1,8,4,193-0-0-Zawiadomienie_o_zmianie_adresu_rejestrowego_spolki.html W dniu 5 stycznia 2017 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana adresu spółki PN standard P.Nazarewski, M.Raszkowski Społka Jawna. Nowy adres to ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa Zmiana adresu biura PN standard http://pns.com.pl/aktualnosc-1,8,4,192-0-0-Zmiana_adresu_biura_PN_standard.html Z dniem 7.12.2016 r. zmieniliśmy adres naszego biura w Warszawie z ul. Żelaznej 67 lok. 30 na ul. Leszno 14. VMWARE PARTNER PROFESSIONAL SOLUTION PROVIDER http://pns.com.pl/aktualnosc-1,8,4,190-0-0-VMWARE_PARTNER_PROFESSIONAL_SOLUTION_PROVIDER.html Nasz personel potwierdził kompetencje w zakresie architektury rozwiązań firmy VMware w procesie certyfikacji uzyskując dla PN standard partnerstwo z VMware na poziomie PROFESSIONAL SOLUTION PROVIDER. Umożliwia to nam oferowanie klientom szerokiej gamy rozwiązań wirtualizacyjnych firmy VMware. Cisco Cloud Web Security http://pns.com.pl/aktualnosc-1,8,4,178-0-0-Cisco_Cloud_Web_Security.html W naszej ofercie znajduje się usługa wdrożenia rozwiązania zabezpieczającego firmowy ruch WWW w oparciu o rozwiązanie Cisco Cloud Web Security. Rozwiązanie współpracuje z urządzeniami Cisco ASA oraz oprogramowaniem Cisco Anyconnect Secure Client zapewniając automatyczne przekazywanie całego ruchu HTTP/HTTPS do jednego z wielu centrów serwerowych Cisco na świecie gdzie jest on weryfikowany względem przyjętych w przedsiębiorstwie zasad w zakresie dopuszczonych treści, jak również zabezpiecza przed działaniem złośliwego kodu na odwiedzanych witrynach sieci web. Microsoft Partner na rok 2017/2018 http://pns.com.pl/aktualnosc-1,8,4,166-0-0-Microsoft_Partner_na_rok_2017_2018.html Certyfikowani Partnerzy Microsoft charakteryzują się najwyższym poziomem umiejętności i wiedzy na temat technologii Microsoft. Partnerzy ci mają możliwość budowania najściślejszych relacji partnerskich z Microsoft i otrzymują dostęp do zasobów i wsparcia technicznego, potrzebnych do wyróżnienia firmy na rynku. Cisco Select Certified Partner do 2018r. http://pns.com.pl/aktualnosc-1,8,4,167-0-0-Cisco_Select_Certified_Partner_do_2018r..html Spełniliśmy kryteria uczestnictwa w programie partnerskim Cisco na poziomie Cisco Select Certified Partner i uzyskalismy przedłużenie członkostwa w programie do czerwca 2018r. Certyfikacja potwierdza kompetencje naszej firmy w zakresie sprzedaży, instalacji i wsparcia produktów firmy Cisco. Recertyfikacja do ISO 20000-1:2011 http://pns.com.pl/aktualnosc-1,8,4,163-0-0-Recertyfikacja_do_ISO_20000_1_2011.html Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność naszego Systemu Zarządzania Usługami IT z nową wersją normy ISO/IEC 20000-1:2011.